KONDIGÉP | FITNESZ | FUTÓPAD | SZOBAKERÉKPÁR, SZOBABICIKLI | ELLIPTIKUS GÉP, SÍFUTÓ | ARNOLD | KETTLER | SPORTSZER | KONDITEREM
Kistarcsa -
Nagytarcsa között

20-3 407 907
30-9 510 769

arnoldgold@
arnoldgold.hu

Kiemelt Akciók
| WebÁruház | CégInfo | Termékek | Akciók | Bemutató-Használt | Referenciák | Terem Ajánlatok | Nick Árpi |  
 

Kondigép és fitnesz berendezés bérlés feltételei

 
BÉRLETI SZOLGÁLTATÁSUNK JELENLEG SZÜNETEL!
 
 1. Bérlő csak állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú nagykorú személy lehet. A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcím kártya, 3 havi közüzemi számla. A felsorolt dokumentumok másolatait Bérlő a bérlés megkezdése előtt faxon, postán vagy email-n köteles eljuttatni Bérbeadóhoz.
 2. A Megrendelést követően a bérelt sporteszközt Bérbeadó szállítja ki a Bérlővel előzetesen megegyezett időpontban és helyszínre. A bérleti szerződés minimum 8 hétre szól. A Bérlés megkezdésekor Bérbeadó a sporteszközt üzembe helyezi és betanítja Bérlőt a szakszerű használatra és karbantartásra. Bérlő a helyszínen készpénzben (vagy előzetesen átutalva) kifizeti a bérleti szerződés szerinti bérleti díjat, a kauciót és a házhoz szállítás díját. Amennyiben a Bérlő a helyszínen nem tart igényt a sporteszközre, a házhoz szállítás díját akkor is köteles kifizetni.
 3. A bérlet fennállása alatt a Bérlő gondoskodik a sportszer rendszeres karbantartásáról, kenéséről. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, ill. a bérleti tárgy cseréjéről Bérbeadó gondoskodik saját költségére (ha  a csere nem lehetséges Bérbeadó az előzőleg kifizetett bérleti díjat arányosan visszafizeti). Az esetlegesen felmerülő hibát a Bérlőnek azonnal jeleznie kell a Bérbeadónak. Arra az időre. amíg a bérleti tárgy a Bérbeadó által elismerten rendeltetésszerűen nem használható, a Bérlőnek bérleti díjat fizetnie nem kell.
 4. Bérlő hosszabbítási szándékát a Bérbeadónak legkésőbb a lejárat előtt 1 héttel jeleznie kell. (A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a rendelések figyelembe vétele alapján a szerződést nem hosszabbítja meg.) A bérleti idő meghosszabbítása havi intervallumokban történik, a további bérleti díjat a Bérlő előre köteles kifizetni Bérbeadónak.
 5. A bérleti idő lejártával a bérlet megszűnik, és a Bérlő a bérleti tárgyat üzemképes, tiszta állapotban tartozékaival együtt köteles visszaadni. A Bérlő kérésére Bérbeadó a helyszínről a sporteszközt szállítási díj ellenében előzetesen egyeztetett időpontban elszállítja (amennyiben a Bérlő a visszaszállítás egyeztetett időpontjában nem tartózkodik otthon, úgy köteles a bérleti díj további megfizetésére és egy újabb kiszállás díjának megtérítésére.); vagy Bérlő a bérelt sporteszközt beszállítja kistarcsai telephelyünkre munkaidőben. Bérleti idő lejárta előtt Bérlő visszaszállíthatja a sporteszközt telephelyünkre munkaidőben, bérleti díj visszatérítésére lehetőség nincs.
 6. Bérlő előzetes értesítés után megvásárolhatja a bérelt sporteszközt. A vételár a bérlet megkezdésekori kiskereskedelmi ár már kifizetett bérleti díj felével csökkentett értéke. A kifizetett kaució ez esetben beleszámít a vételárba.
 7. A bérleti idő lejártával a sporteszköz üzemképes, tiszta állapotban, tartozékaival együtt történő visszaadásakor Bérbeadó visszafizeti a Bérlő által a bérlés kezdetekor kifizetett kauciót. Bérelt terméket Bérlő vissza szállíthatja Bérbeadó kistarcsai telephelyére munkaidőben, vagy Bérbeadó szállítási díj ellenében szállítja vissza. A bérelt sporteszköz nem rendeltetésszerű használata során felmerült meghibásodások, sérülések által okozott károk összegét Bérbeadó a kaucióból levonja, amennyiben a kaució nem fedezi a károk mértékét Bérlő azt azonnal készpénzben köteles kifizetni.
 8. A sporteszköz bérleti lejárta utáni késedelmes visszaszolgáltatása esetén Bérlő az elmaradt bérleti díjon felül a késedelmes időszaknak megfelelő bérleti díjjal megegyező késedelmi díjat köteles megfizetni.
 9. Ha a Bérlő a bérleti idő lejárta után a bérelt eszközt a Bérbeadó felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult a bérleti tárgyat a Bérlőtől elszállítani előzetes értesítés nélkül. A szállítással felmerülő költség és a visszaszállítás napjáig felmerülő bérleti díj és késedelmi pótlék a Bérlőt terheli.
 10. Ha a bérelt sporteszköz elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármely más okból nem kerül visszaszolgáltatásra a Bérlő köteles a bérlet tárgyának beszerzési értékét (aktuális kiskereskedelmi vételár) azonnal megfizetni.
 11. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérelt eszköz másra nem ruházható át, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. Ezen esetek alapján a Bérbeadó bűncselekmény elkövetése miatt eljárást kezdeményezhet az illetékes hatóságnál.
 12. Bérlő köteles a sporteszközt a mellékelt Általános útmutatóban és a Használati leírásban megfelelően használni. A bérelt sporteszköz felügyeletéről a Bérlő gondoskodik, az esetleges balesetért teljes felelősséggel a Bérlő tartozik, ezért a Bérbeadó nem vállal felelősséget.
 13. Bérlő a Bérleti szerződés feltételeit tudomásul vette.

webdesign | easyweb   
KONDIGÉP | FITNESZ | FUTÓPAD | SZOBAKERÉKPÁR, SZOBABICIKLI | ELLIPTIKUS GÉP, SÍFUTÓ | ARNOLD | KETTLER | SPORTSZER | KONDITEREM